Du er her: Forside > Foreninger > Borgerforeningen Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Borgerforeningen

   
     

Bestyrelsen for Borgerforeningen 2022:

 

Formand Lene Krogh-Nielsen
lenekroghnielsen@gmail.com - tlf. 23425283
Næstformand Peder Hovmand
Sekretær Rikke Dilling

Kasserer Mette Arndrup
Bestyrelsesmedlem Olaf Kock

 

Kære medlemmer af Lundeborg Borgerforening 

På – LINK – finder I de nye vedtægter for Lundeborg Borgerforening, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, torsdag den 9. marts 2023. 

  

Referenten og dirigenten påtog sig den opgave at gennemskrive det vedtagne. Visse bestemmelser stod, i den rå, vedtagne tekst, i uhensigtsmæssig rækkefølge, nogle var endt med at stå to steder, og noget kunne af hensyn til læsevenligheden og meningssammenhæng med fordel flyttes lidt op eller ned. 

  

Dirigenten har på bedste beskub påtaget sig denne sproglige bearbejdning. Dirigenten tager fuldt ansvar for dette – men håber, at resultatet er tilfredsstillende. 

  

For det tilfælde, at der skulle have sneget sig en tanketorsk eller to ind, besluttedes det på generalforsamlingen, at medlemmer inden for 14 dage efter offentliggørelse af vedtægterne i sproglig bearbejdet form, kunne påpege dette i en mail til dirigenten og referenten (kms@sam.sdu.dk & skrog_nielsen@hotmail.com), som så ville påtage sig lige at kigge på sproglighederne og hvorvidt det passede til referatet en ekstra gang. 

  

Vi håber, I kan genkende resultatet af generalforsamlingens entusiastiske indsats. 

  

De bedste hilsner 

Kristina Siig 

Dirigent

 

 

Se referat og regnskab fra generalforsamlingen marts 2022: Referat og regnskab fra generalforsamlingen marts 2022 - Lundeborg Info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg