Du er her: Forside > Lundeborg Varme > Generalforsamling 28. maj 2024 Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Generalforsamling 28. maj 2024

   
     

13. maj 2024 
Indkaldelse til generalforsamling i Lundeborg Varme

Der indkaldes hermed til den første ordinære generalforsamling i Lundeborg Varme A.M.B.A. tirsdag den 28. maj 2024 kl. 19.00 i Aktivhuset.


Generalforsamlingens dagsorden er iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og investeringsplan for det kommende år til orientering
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere (Forslag skal være formanden i hænde 10 dage før generalforsamlingen – se kontaktinfo nederst)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Jette Vibeke Madsen – genopstiller ikke
  Palle Sørensen – genopstiller
  Benthe Hjorth - genopstiller
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Undervejs er der kaffe/te med Mads Dreyers bedste kage til.


NB om stemmeret
Den stiftende generalforsamling i 2023 besluttede, at der skulle indbetales et engangs-kontingent på 500 kr. pr. husstand. Da Lundeborg Varme endnu ikke har andelshavere, der modtager varme og dermed har vedtægtsbestemt stemmeret på generalforsamlingen, har vores advokat afgjort, at de, der har indbetalt engangskontingentet, har stemmeret, mens alle andre har taleret.

Ønsker du stemmeret på generalforsamlingen, men endnu ikke har indbetalt engangskontingentet, kan det nås endnu og senest den 24. maj ved at indbetale de 500 kr. på Lundeborg Varmes konto i Spar Nord: Reg.nr. 9370 – kontonr. 2480271737. Husk at angive adressen ved indbetalingen. 

Engangs-kontingentet skal dække diverse udgifter, indtil selskabet oppebærer egne indtægter. Medlemskab af Lundeborg Varme A.M.B.A. ved indbetaling af kontingent er ikke en bindende tilslutningsaftale til at aftage fjernvarme fra Lundeborg Varme.


De bedste hilsner
Bestyrelsen for Lundeborg Varme
Allan Ploug, formand
Engvejen 10 - allan@margaritacc.net - tlf. 5292 2960

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg