Du er her: Forside > Lundeborg Varme Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Lundeborg Varme

   
     
Svendborg Kommunalbestyrelse har 30. april 2024 givet endeligt grønt lys for Lundeborg Varmes plan om fjernvarme i Lundeborg.
Det skete med vedtagelse af Lundeborg Varmes projektforslag for konvertering af Lundeborg til fjernvarme.

Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen en kommunegaranti til projektet på 28 mio. kr. og et tilslutningsbidrag på 35.000 kr. inkl. moms: 
Kommunalbestyrelsen - 30-04-2024 | Svendborg Kommune pkt. 9. 

Lokalplan for fjernvarmeværket, der skal ligge bag Lundeborg Strand Camping, blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts: 
Kommunalbestyrelsen - 19-03-2024 | Svendborg Kommune pkt. 8.

Alle godkendelser er således nu på plads, og næste store skridt er udarbejdelse af udbudsmateriale.

Generalforsamling 28. maj
Lundeborg Varmes første ordinære generalforsamling finder sted tirsdag den 28. maj i Aktivhuset.
Informationsbrev og indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt til alle, der underskrevet interesse tilkendegivelse for fælles fjernvarme i Lundeborg.
 
Opstarten
En arbejdsgruppe researchede fra foråret 2022 på fælles varmeløsninger i Lundeborg, og med en økonomisk bevilling fra Svendborg Kommune blev der udarbejdet en dybdegående varmeanalyse af mulighederne. 
Den blev præsenteret på borgermøde i Aktivhuset 30. november 2022 og viste, 
at der er et godt grundlag for fjernvarme i Lundeborg by, og at det er en bedre og billigere løsning for den enkelte husstand end en individuel varmepumpe.
Borgermødet gav opbakning til den fælles løsning og til, at arbejdsgruppen Lundeborg Varme gik videre med projektet.
 
Lundeborg Varme A.M.B.A. stiftet
Den 26. april 2023 var der stiftende generalforsamling i andelsselskabet Lundeborg Varme A.M.B.A. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar).
Advokat Hans Lindstrøm fra Advokat Fyn Svendborg var dirigent, og 44 af de fremmødte angav med deres underskrift, at de var medstiftere af Lundeborg Varme A.M.B.A.
 
Bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt Allan Ploug, Benthe Hjorth, Jette Vibeke Madsen, Mads Dreyer, Olav Larsen og Palle Sørensen.
Til suppleanter blev valgt Thomas Bundgaard og Kis Henriksen.
Revisor Tyge Jensen blev valgt som revisor. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Allan Ploug som formand, Olav Larsen som næstformand og Benthe Hjorth som sekretær.

 

Engangs medlemskontingent
Generalforsamlingen vedtog et engangs medlemskontingent på 500 kr. til dækning af diverse udgifter, indtil der er opnået kommunegaranti med adgang til et beløb til udarbejdelse af udbudsmateriale m.v
Hensigten er, at kontingentet fraregnes, når der betales tilslutningsafgift.

Medlemskab af Lundeborg Varme A.M.B.A. er ikke en bindende tilslutningsaftale til at aftage fjernvarme fra Lundeborg Varme. 
 
Vil du være med?
Mere end 75 procent af Lundeborgs husstande har underskrevet en interessetilkendegivelse om at være med i den fælles varmeløsning, og er du også interesseret i at være med, så giv en af os i bestyrelsen en melding. Vores kontakt-info står nederst.

 

Status februar 2024
Arbejdet med realisering af Lundeborg Varme skrider fint fremad, og økonomien, som løbende er blevet trykprøvet, ser stadig rigtig fornuftig ud.

 • Netop nu færdiggør kommunens Plan-afdeling vores lokalplanforslag til politisk godkendelse i udvalg og kommunalbestyrelse i marts.
 • Projektforslaget er i 4 ugers høring hos de involverede parter, som er Evida, Flow Elnet, Lundeborg Strand-Camping samt Hesselagergaard, der stadig ejer fjernvarme-byggefeltet. Ifølge planen bliver projektforslaget endeligt behandlet af udvalg og kommunalbestyrelse i april.
 • Vi er i fuld gang med at forberede låneoptagelse hos Kommunekredit, der skal finansiere anlægsarbejdet.
 • Vi researcher på en hjemmeside, der opfylder alle de krav, der er indenfor forsyningsbranchen, bl.a. privatlivspolitik, prisberegner og selvbetjening med bl.a. tilmelding til betalingsservice.
 • Vi har indgået aftale med Midtfyns Energi i Ringe - Midtfyns Energi – om løsning af de administrative og tekniske opgaver, når fjernvarmeværket kommer i drift. Midtfyns Energi bistår tillige med professionel sparring nu og i det videre arbejde, bl.a. i forbindelse med udbudsprocessen, og vil desuden stå som byggestyrer for anlægsarbejdet. 
 • Det er aftalt, at det planlagte Lundeborg Badehotel tilsluttes fjernvarmen, og når det bliver en realitet, vil økonomien blive endnu bedre.
 • Tidsplanen siger varme i rørene før fyringssæsonen 2025/26. 

Tilslutningsbidrag og stikledninger
Bestyrelsen har besluttet et tilslutningsbidrag på 35.000 kr. inkl. moms for op til 500 kvm.
Over 500 kvm vil der være et ekstra bidrag på 29,13 kr. pr. kvm.

Bestyrelsen har desuden besluttet, at stikledninger fra vejen og ind til huset er inkluderet i tilslutningsbidraget, uanset længde.

Udgiften til den fjernvarme-unit, som den enkelte husstand skal have installeret, kan selskabet låne pengene til billigere end private kan. Derfor har vi valgt en løsning, hvor selskabet køber og installerer unitten og indregner udgiften i abonnementet.

 

Tilslutningsbidraget på 35.000 kr. er et starttilbud. Hvis man først tilslutter sig senere, vil bidraget stige med 3.000 kr. pr. år. Efter 5 år vil der tillige være egenbetaling af stikledning.

 

Baggrund

Baggrunden for arbejdet med en fælles fjernvarmeløsning er, at 

 • Lundeborg by er anbefalet som fjernvarmeområde i Varmeplan Danmark 2021 – fordi husene i byen ligger tæt
 • Svendborg Kommune har oplyst, at vi ikke får udrullet fjernvarme fra et af de tre fjernvarmeselskaber i kommunen (Svendborg, Stenstrup, Skårup)
 • Kommunen opfordrer til lokal fælles varmeløsning som alternativ til individuelle varmepumper
 • Næsten alle i Lundeborg har gas og har derfor oplevet store prisstigninger på opvarmningen
 • Der er støjproblemer fra tætplacerede varmepumper – den såkaldte chikadeeffekt 
 • Samt ønsket om at bidrage til den grønne omstilling

 

Bestyrelsen for Lundeborg Varme A.M.B.A.

Allan Ploug, Engvejen 10, tlf. 5292 2960 – allan@margaritacc.net - formand

Olav Larsen, Kystvej 15, tlf. 5214 8836 – ol@oure.dk - næstformand

Benthe Hjorth, Violvej 7, tlf. 4119 9123 – benthehjorth@gmail.com - sekretær

Jette Vibeke Madsen, Gl. Lundeborgvej 32, tlf. 2383 7017 –  jettevibekemadsen@gmail.com 

Mads Dreyer, Løvvænget 11, tlf. 2324 1356 – msd@oure.dk
Palle Sørensen, Skovvænget 9, tlf. 2063 4197 – palle-paen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg