Du er her: Forside > Lundeborg Varme Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Lundeborg Varme

   
     

På borgermøde i Aktivhuset 22. juni var der stor interesse for en fælles fjernvarmeløsning i Lundeborg by, og mange underskrev en forhånds interessetilkendegivelse.

Efterfølgende har vi været rundt og indhentet yderligere underskrifter, og der er nu interessetilkendegivelser fra mere end 65 procent af husstandene i Lundeborg - inklusive plejehjemmet, ældreboligerne på Krovej og andelsboligerne på Hasselvænget.

De 65 procent er det, der skal til, for at kommunen vil igangsætte en dybdegående varmeanalyse af mulighederne for fjernvarme i Lundeborg.

 
Varmeanalysen
Analysen vil indeholde tekniske og økonomiske beregninger og vise, om en fælles fjernvarmeløsning er en god løsning for Lundeborg og for den enkelte husstand.

Kommunen har indhentet tilbud på varmeanalysen fra forskellige rådgivningsfirmaer, og deadline for indgivelse af tilbud er den 10. juli. 
Hvis alt går vel, vil analysen være klar i løbet af første halvdel af september. 

Samtidig vil resultatet af kommunens screening af mulige placeringer af fjernvarmeværket formentlig også foreligge. 

 

Arbejdsgruppen Lundeborg Varme

Frank Hansen, Hasselvænget 5, tlf. 3055 1950 – mail: frank@lundeborgmail.dk

Benthe Hjorth, Violvej 7, tlf. 4119 9123 – mail: benthehjorth@gmail.com

Olav Larsen, Kystvej 15, tlf. 5214 8836 – mail: ol@oure.dk

Mads Dreyer, Løvvænget 11, tlf. 2324 1356 – mail: msd@oure.dk

Kis Henriksen, Momleby 19, tlf. 2896 2803 – mail: kis.henriksen@mail.dk

Jette Vibeke Madsen, Gl. Lundeborgvej 32, tlf. 2383 7017 – mail: jettevibekemadsen@gmail.com 

 

Baggrund

Arbejdsgruppens baggrund for ønsket om at få undersøgt mulighederne for en fælles fjernvarmeløsning er, at 

  • Lundeborg by er anbefalet som fjernvarmeområde i Varmeplan Danmark 2021 – fordi husene i byen ligger tæt
  • Svendborg Kommune har oplyst, at vi ikke får udrullet fjernvarme fra et af de tre fjernvarmeselskaber i kommunen (Svendborg, Stenstrup, Skårup)
  • Kommunen opfordrer til lokal fælles varmeløsning som alternativ til individuelle varmepumper
  • Næsten alle i Lundeborg har gas og derfor vilde prisstigninger på opvarmningen - samt 
  • Ønsket om at bidrage til den grønne omstilling

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg