Du er her: Forside > Lundeborg Varme Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Lundeborg Varme

   
     
En dybdegående varmeanalyse af mulighederne for en fælles varmeløsning i Lundeborg blev præsenteret på borgermøde i Aktivhuset 30. november 2022.
Analysen viser, at der er et godt grundlag for fjernvarme i Lundeborg by, og at det er en bedre og billigere løsning for den enkelte husstand end en individuel varmepumpe.
Borgermødet gav opbakning til den fælles løsning og til, at arbejdsgruppen Lundeborg Varme går videre med projektet.
Der planlægges en stiftende generalforsamling i andelsselskabet Lundeborg Varme i februar eller marts.
 
70 procent er interesseret
Mere end 70 procent af Lundeborgs husstande har underskrevet en interessetilkendegivelse, og er du også interesseret i at være med, så giv en af os i arbejdsgruppen en melding, og vi sørger for en underskriftsblanket til dig og mailer varmeanalysen til dig.

 

Arbejdsgruppen Lundeborg Varme

Frank Hansen, Hasselvænget 5, tlf. 3055 1950 – mail: frank@lundeborgmail.dk

Benthe Hjorth, Violvej 7, tlf. 4119 9123 – mail: benthehjorth@gmail.com

Olav Larsen, Kystvej 15, tlf. 5214 8836 – mail: ol@oure.dk

Mads Dreyer, Løvvænget 11, tlf. 2324 1356 – mail: msd@oure.dk

Kis Henriksen, Momleby 19, tlf. 2896 2803 – mail: kis.henriksen@mail.dk

Jette Vibeke Madsen, Gl. Lundeborgvej 32, tlf. 2383 7017 – mail: jettevibekemadsen@gmail.com 

 

Baggrund

Arbejdsgruppens baggrund for arbejdet med en fælles fjernvarmeløsning er, at 

  • Lundeborg by er anbefalet som fjernvarmeområde i Varmeplan Danmark 2021 – fordi husene i byen ligger tæt
  • Svendborg Kommune har oplyst, at vi ikke får udrullet fjernvarme fra et af de tre fjernvarmeselskaber i kommunen (Svendborg, Stenstrup, Skårup)
  • Kommunen opfordrer til lokal fælles varmeløsning som alternativ til individuelle varmepumper
  • Næsten alle i Lundeborg har gas og har derfor oplevet store prisstigninger på opvarmningen - samt 
  • Ønsket om at bidrage til den grønne omstilling

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg