Du er her: Forside > Lundeborg Varme Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Lundeborg Varme

   
     
En dybdegående varmeanalyse af mulighederne for en fælles varmeløsning i Lundeborg blev præsenteret på borgermøde i Aktivhuset 30. november 2022.
Analysen viser, at der er et godt grundlag for fjernvarme i Lundeborg by, og at det er en bedre og billigere løsning for den enkelte husstand end en individuel varmepumpe.
Borgermødet gav opbakning til den fælles løsning og til, at arbejdsgruppen Lundeborg Varme går videre med projektet.
 
Lundeborg Varme A.M.B.A. stiftet
Den 26. april 2023 var der stiftende generalforsamling i andelsselskabet Lundeborg Varme A.M.B.A. (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar).
 
Advokat Hans Lindstrøm fra Advokat Fyn Svendborg var dirigent, og 44 af de fremmødte angav med deres underskrift, at de var medstiftere af Lundeborg Varme A.M.B.A.
 
Bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt Allan Ploug, Benthe Hjorth, Jette Vibeke Madsen, Mads Dreyer, Olav Larsen og Palle Sørensen.
Til suppleanter blev valgt Thomas Bundgaard og Kis Henriksen.
Revisor Tyge Jensen blev valgt som revisor. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Allan Ploug som formand, Olav Larsen som næstformand og Benthe Hjorth som sekretær.

 

Engangs medlemskontingent
Generalforsamlingen vedtog et engangs medlemskontingent på 500 kr. til dækning af diverse udgifter, indtil vi har opnået kommunegaranti med adgang til et beløb til udarbejdelse af udbudsmateriale m.v
Hensigten er, at kontingentet fraregnes, når der betales tilslutningsafgift.

 

Medlemskab af Lundeborg Varme A.M.B.A. er ikke en bindende tilslutningsaftale til at aftage fjernvarme fra Lundeborg Varme. 

 
Vil du være med?
Mere end 75 procent af Lundeborgs husstande har underskrevet en interessetilkendegivelse om at være med i den fælles varmeløsning, og er du også interesseret i at være med, så giv en af os i bestyrelsen en melding. Vores kontakt-info står nederst.

 

Planarbejdet er i fuld gang
Kommunens Plan- og Lokalsamfundsudvalg igangsatte tidligt på året plan-arbejdet for placering af en fjernvarmecentral for Lundeborg by på det udyrkede markområde bag den nordligste campingplads, Lundeborg Strand-Camping, Gl. Lundeborgvej 46. 

Vi havde oprindelig 4 forslag til placering, men kun området bag campingpladsen kunne godkendes af kommunen.

 

Projektforslag
Svendborg Kommunalbestyrelse godkendte i april ansøgning om at få igangsat og finansieret projektforslag, som bl.a. skal indeholde tidsplan og økonomiske konsekvenser for forbrugerne.
Se evt. mødereferat Kommunalbestyrelsen - 25-04-2023 | Svendborg Kommune - pkt. 5 og 6. 

Baggrund

Baggrunden for arbejdet med en fælles fjernvarmeløsning er, at 

  • Lundeborg by er anbefalet som fjernvarmeområde i Varmeplan Danmark 2021 – fordi husene i byen ligger tæt
  • Svendborg Kommune har oplyst, at vi ikke får udrullet fjernvarme fra et af de tre fjernvarmeselskaber i kommunen (Svendborg, Stenstrup, Skårup)
  • Kommunen opfordrer til lokal fælles varmeløsning som alternativ til individuelle varmepumper
  • Næsten alle i Lundeborg har gas og har derfor oplevet store prisstigninger på opvarmningen
  • Der er støjproblemer fra tætplacerede varmepumper – den såkaldte chikadeeffekt 
  • Samt ønsket om at bidrage til den grønne omstilling

 

Bestyrelsen for Lundeborg Varme A.M.B.A.

Allan Ploug, Engvejen 10, tlf. 5292 2960 – allan@margaritacc.net - formand

Olav Larsen, Kystvej 15, tlf. 5214 8836 – ol@oure.dk - næstformand

Benthe Hjorth, Violvej 7, tlf. 4119 9123 – benthehjorth@gmail.com - sekretær

Jette Vibeke Madsen, Gl. Lundeborgvej 32, tlf. 2383 7017 –  jettevibekemadsen@gmail.com 

Mads Dreyer, Løvvænget 11, tlf. 2324 1356 – msd@oure.dk
Palle Sørensen, Skovvænget 9, tlf. 2063 4197 – palle-paen@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg