Du er her: Forside > Foreninger > Quindeklubben > Retningslinier Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Quindeklubben: Retningslinier

   
     

Quindeklubben har ingen vedtægter, men et sæt retningslinier, som en gang om året er til debat og revision på det årlige forårsarrangement i forbindelse med 8. marts.

Retningslinierne er senest revideret i marts 2024 og har følgende ordlyd:

 

Quindeklubben i Lundeborg er en selvsupplerende kvindeklub, hvis medlemmer er kvinder i Lundeborg samt kvinder med nær tilknytning til Lundeborg.

 

Hvert medlem kan til hvert arrangement invitere ét nyt medlem, der enten bor i eller har nær tilknytning til Lundeborg.

 

Medlemmerne kan hver tage én gæst udefra med til et arrangement. Gæsten betaler samme beløb for det enkelte arrangement som klubbens medlemmer.

 

En koordineringsgruppe 
- vedligeholder navnelisten
- står for fælleskassen, herunder løbende status for kassen
- kan bistå arrangører, der måtte få behov herfor
- sørger for arrangører til næste arrangement
- sørger for at udsende meddelelse om arrangementer til alle medlemmer

 

Det aftales hvert år til forårsarrangementet, hvem der indgår i koordineringsgruppen for det kommende år.

 

De, der står for et arrangement, har ansvaret for alt det praktiske i forbindelse med arrangementet (alle aftaler, evt. betaling, evt. bestilling af Aktivhuset, oprydning, rengøring m.v.). Efter arrangementet afleveres et lille regnskab for arrangementet til koordineringsgruppen, og overskud går i fælleskassen.

 

Hvis der er penge i fælleskassen, kan der gives tilskud til særlige arrangementer. Dog kan der højst gives tilskud på 50 procent af fælleskassens beholdning.

Tilskud fra fælleskassen aftales med koordineringsgruppen.

 

Når der er bindende tilmelding, skal deltagergebyret også betales, hvis man efter tilmelding må melde forfald efter tilmeldingsfristens udløb - eller hvis man ikke møder op.

 

Kun koordineringsgruppen kan udsende via Quindeklubbens mail-adresse-liste.
Ud over Quindeklubbens egne arrangementer kan der efter henvendelse til koordineringsgruppen udsendes mails om lokale frivillige foreningers offentlige arrangementer, hvor alle kan deltage. (fx Borgerforeningen og Aktivhuset).

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg