Du er her: Forside > Foreninger > Lundeborg Hjertestarterforening Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Lundeborg Hjertestarterforening

   
     

Bestyrelsen :

 

Mathilde Bondo ( formand ) 23235850

 

Bjørn Vilmar Rasmussen (kasserer) 61504322

 

Marianne Vitus (Referent) 51894422

 

Jane Zenker Bergenhagen 21607824

 

Kurt Møller Lauritzen 22626685

 

Suppleanter:

 

Simon Krog Nielsen 23695672 

 

Flemming Vitus

 

 

Vedtægter for Lundeborg Hjertestarterforening :

 

§1 Foreningens navn er Lundeborg Hjertestarterforening.

 

§2 Hjemsted er Lundeborg.

 

§3 Formål :

 

At være garant for, at det nødvendige antal (mindst 10) kompetente akuthjælpere er til rådighed i Lundeborg. At formidle kendskabet til både hjertestarter og hjertestarterforeningen.

 

§4 Medlemskab : Alle interesserede i Lundeborg kan være medlemmer.

 

§5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 

§6 Generalforsamling

 

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

 

Der afholdes generalforsamling en gang årligt. Indkaldelse 3 uger før ved opslag/email.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 10 medlemmer.

 

Dagsorden for generalforsamlingen :

 

1.valg af dirigent

 

2.bestyrelsens beretning

 

3.regnskab og budget

 

4.indkomne forslag

 

5. valg af bestyrelse og suppleanter

 

6. valg af revisor

 

7.evt.

 

 

§7 Regnskabet følger kalenderåret.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d.26 april 2016.

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg