Du er her: Forside > Om Lundeborg > Visioner for Lundeborg > Resultaterne fra visionsmødet > Retningslinjer for gruppearbejde Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Retningslinjer for gruppearbejde

   
     

Tovholderen for den enkelte gruppe er kontaktperson, står for mødeindkaldelse og koordinering. 

Grupperne kan, hvis de ønsker det, lukke for nye medlemmer efter tilmeldingsfristens udløb 10. april. 

Grupperne er, hvis de ønsker det, selvsupplerende.

Visionerne fra borgermødet er inspiration og input til de enkelte grupper, og grupperne vælger selv, hvad de vil gå i gang med.
 

Grupperne må gerne samarbejde på tværs og også gerne efter aftale hente eller bytte forslag fra hinandens lister

Målet for den enkelte gruppes arbejde er til 20. juni at udarbejde et visionspapir – 1-2 A4-ark – for gruppens område bestående af

  • en overordnet vision for gruppens område – gerne med tidsperspektivet 5 og   10 år
  • prioritering af forslag og ideer på området – gerne med tidsperspektiv
  • konkretisering af udvalgte forslag fra visionslisten og/eller nytænkte forslag med tids- og handleplan samt budget 
  • forslag til det videre arbejde på området generelt set
 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg