Du er her: Forside > Om Lundeborg > Kalender Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Det sker i Lundeborg

   
     

Tilbage til liste

Tirsdag 5. marts 2024

Genralforsamling Lundeborg Borgerforening

Lundeborg Borgerforening

Generalforsamling 5. Marts 2024

vandret linje

TIRSDAG 5. MARTS 2024 / KL. 19.00 / Aktivhuset 

DELTAGERE: medlemmer, der har betalt kontingent i det indeværende kontingentår.

DAGSORDEN

Jf vedtægter af 2023

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af mindst to stemmetællere

4. Formandens beretning for det forgangne år.

5.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til   godkendelse.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af formand på lige årstal.
Lene Krogh-Nielsen ønsker ikke genvalg

9. Valg af kasserer på ulige årstal.

Nuværende kassér Bente Kollerup ønsker at fratræde posten.

10. Valg af den øvrige bestyrelse.

Olaf Kock modtager ikke genvalg

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

13. Aflæggelse af beretning fra arbejdsgrupper, udvalg og interessefællesskaber.

14. eventuelt

Tilmelding - af hensyn til forplejning - til formanden: Lene Krogh-Nielsen 23425283, messenger eller mail lenekroghnielsen@gmail.com

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg