Du er her: Forside > Foreninger > Badehytten Gåsehud > Retningslinjer for Badehytten Gåsehud Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Retningslinjer for Badehytten Gåsehud

   
     

Retningslinjer for Badehytten Gåsehud

Badehytten er primært for vinterbadere, der bor i Lundeborg, samt vinterbadere med tilknytning til Lundeborg og lokalområdet.


Tilmelding, nøgle og kontingent
Tilmelding med navn, mailadresse, postadresse og tlf.nr. sker pr. mail til gaasehud2018@gmail.com - og det årlige kontingent på 100 kr. indbetales på badehyttens bankkonto, registreringsnr. 5986 kontonr. 1162606 senest 1. november.

Herefter kan nøgle til badehytten afhentes hver dag mellem kl. 8 og 8.30 i hytten mod betaling af nøglegebyr på 50 kr.
Nøglen er personlig og kan ikke udlånes. Brug af hytten kræver medlemskab, dog kan et medlem medtage gæster udefra. Børn under 18 kan benytte badehytten sammen med et medlem.

Depositum for udlevering af nøgle refunderes ved tilbagelevering af nøglen.


Koordinationsgruppe
En koordinationsgruppe bestående af 7 medlemmer står for tilmelding,medlemsliste,opkrævning af kontingent, indkaldelse til årsmøde ved sæsonstart i september samt til arbejds- og rengøringsdage.
Koordinationsgruppen afgør tvivlsspørgsmål om brug af hytten mv.

Badehyttens initiativgruppe Gåsehud samt Lundeborg Quindeklub (hvorfra ideen og initiativet til badehytten udsprang) har hver en fast plads i koordinationsgruppen.
De øvrige medlemmer vælges på årsmødet for et år ad gangen.

Årsmøde
Der holdes årsmøde første mandag i september.
Her giver koordinationsgruppen en kort status for det forløbne års brug af hytten, antal medlemmer, regnskab m.v.

Årsmødet fastsætter kontingent, vælger medlemmer til koordinationsgruppen, aftaler arbejdsopgaver, behandler forslag til ændring af retningslinjerne for badehytten m.v.

Brug af hytten
Medlemmerne er ansvarlige for badehyttens vedligeholdelse og rengøring samt for overholdelse af badehyttens regler, som hænger på opslagstavlen i hytten.

  

 
Lundeborg Træ

 

Hartvig & Aalund

 

Pottemagerne i Lundeborg

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg