Du er her: Forside > Om Lundeborg > Aktuelt > Arkiv - aktuelt > Opslagstavle Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Opslagstavle

   
     

Tilbage til liste

18-11-2018 kl. 17:05

SIDSTE NYT FRA KØBMANDEN I LUNDEBORG

SIDSTE NYT FRA KØBMANDEN I LUNDEBORG

 

Købmanden i Lundeborg er nu rigtig godt i gang over en bred front.

 

Vi har pr. primo november registreret 140 medlemmer, som ønsker at støtte med indskud. Rigtig mange af disse gode mennesker vil også yde borgerlån i forskellige størrelser. Vi har således p.t. tilsagn om i alt kr. 312.000,00 - hvilket er rigtig flot, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Det giver endvidere et godt grundlag for at søge fondsstøtte.

 

Vi kan imidlertid godt bruge flere penge. Så inden længe vil vi henvende os direkte til de adresser, vi endnu ikke har hørt fra. Der håber vi, at man vil bære over med os, hvis man ikke er i interesseret i at støtte projektet - vi har jo bare lidt svært ved at styre vores iver for at opnå så bred en opbakning som muligt!

 

Ud af ovennævnte 140 medlemmer har 30, indtil nu, meldt sig til at arbejde med forskellige funktioner i butikken, når den er kommet i gang. Her kan vi godt bruge flere! Hvis man endnu ikke har tilkendegivet sin interesse for dette, kan man sende en mail til: jane.zenker.bergenhagen@svendborg.dk Gruppen af butikshjælpere vil blive indkaldt til opstartsmøde i god tid før åbning af købmanden.

 

40 har meldt sig til de 7 arbejdsgrupper, der skal istandsætte lokalerne under ledelse af yderst kompetente faglærte "sjakbejser".

Arbejdsopgaverne er opdelt i: Vægge, loft, gulv, el, murerarbejde, smedearbejde og oprydning, hvilket skete på et orienteringsmøde d. 28/10, hvor alle grupperne fik tilmeldt hjælpere. Flere kan melde sig til ovennævnte grupper - bare sig til!

 

Vi har allerede nu, fra mange indskydere/långivere, modtaget indbetalinger på i alt kr. 125.000,00 på vores nyoprettede bankkonto. Så nu går vi i gang med at udstede nummererede indskudsbeviser samt gældsbreve som kvittering for overførslerne.

 

At indskudsbeviserne nummereres skyldes bl.a. at vi dermed har et godt grundlag for i fremtiden at afholde konkurrencer/lodtrækninger om forskellige goder til medlemmerne. I øjeblikket aner vi ikke, hvad det kommer til at gå ud på ?! Men gem endelig disse "vindernumre" samt gældsbrevene, som vi skal bruge som kvittering, når vi som planlagt indfrier borgerlånene om senest 5 år.

 

Igangværende opgaver går blandt andet på de endelige forhandlinger om lejeaftalens indhold. Herudover er fondsgruppen godt i gang med ansøgninger på basis af et gedigent og velgennemtænkt ansøgningsmateriale, som gruppen virkelig fortjener stor ros for!

 

Arbejdet med oprettelse af købmandens hjemmeside er sat i gang. Endvidere er en indretningsgruppe og en visionsgruppe indkaldt til de første møder. Herefter "fødes" endnu flere specialegrupper, som man også kan melde sig til, efterhånden som de defineres.

 

En del inventar er allerede anskaffet. Og når udlejer har fået leveret de nødvendige materialer i nærmeste fremtid, går vi på med krum hals i lokalerne.

 

HUSK at fællesskabet skal bære etablering og drift af købmanden. Derfor er man altid velkommen til at henvende sig til bestyrelsen med flygtige tanker, luftige drømme, skøre og også helst gode ideer!

 

I bestyrelsen sidder: Tasia Grønlund, Kim Groth Nielsen, Thomas V Nielsen, Bibi Terkildsen, Jesper Hegaard, Jane Zenker Bergenhagen og Kenneth Arndrup.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kenneth Arndrup

Formand for Købmanden i Lundeborg

 
Bazar Lundeborg

 

Hartvig & Aalund

 

Besøg Pottemageren i Lundeborg v.  Thorvald Brix Isager