Du er her: Forside > Om Lundeborg > Aktuelt Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Aktuelt

   
     

Tilbage til liste

05-10-2015 kl. 17:05

Bevar Gudme Brandstation

Borgerforeningsformand Olaf Koch har bedt Fyns Amts Avis indrykke et åbent brev til Svendborg Byråd med anmodning om at bevare Gudme Brandstation. Læs det åbne brev her.

 

Åbent brev til Svendborg Byråd:

 

Bevar Gudme Brandstation!

Kære Byrådsmedlemmer

I Lundeborg håber og tror vi på, at I siger nej til forslaget om at nedlægge Gudme Brandstation i forbindelse med sammenlægningen af ni fynske kommuners beredskaber. Et ønske, som vi deler med de øvrige berørte udkantsområder i kommunen.

 

For en nedlæggelse af brandstationen vil for os i kommunens udkantsområder betyde væsentlig højere responstid i forhold til i dag - og dermed dårligere sikkerhed og større utryghed.

Mens det jo netop var det modsatte, som sammenlægningen skulle betyde for borgerne.

 

Kenneth Muus, borgmester i Nyborg og politisk ansvarlig for sammenlægningen af ni fynske beredskaber, har således udtalt, at ”Borgerne kommer til at opleve, at der er en øget sikkerhed med hurtigere responstid.” Og Mogens Bjerregaard, chef for det fælles fynske beredskab: ”Vi skal have et borgernært beredskab med fælles fynsk serviceniveau, der skaber tryghed over for borgere, virksomheder og kommuner.”

 

Men det holder jo ikke, hvis I nikker ja til at nedlægge Gudme Brandstation. Med et ja vil det endnu engang blive udkantsområderne, der skal holde for til fordel for byerne – og her især Odense.

 

Brandstationen i Gudme blev etableret i 2003, netop fordi stikprøvekontroller havde afsløret, at responstiderne var alt for høje til f.eks. Lundeborg.

 

Fyns Amts Avis har (19. juli 2015) gennemgået samtlige udrykninger fra Gudme Brandstation gennem de seneste 5 år, og tallene viser, at der i gennemsnit går 10½ minut fra alarmen lyder, til deltidsbrandmændene er fremme.

 

En analyse i Fyns Amts Avis 26. september 2015 i forbindelse med en brand på Tanghavevej i Oure viste, at Gudmes brandfolk var 9 minutter og 6 sekunder om at komme frem – mens Svendborg Brandstation brugte 15 minutter og 2 sekunder. Vel at mærke i dagslys og i sommervejr.

 

Og til Lundeborg er der yderligere 4-5 minutters kørsel!

 

Nu er der så forslag om nedlægge brandstationen i Gudme med henvisning til, at testkørsler har vist, at man kan holde sig inden for en responstid på 20 minutter – en responstid, som jo under alle omstændigheder vil betyde en stor forringelse for bl.a. os i Lundeborg, selvom det modsatte skulle være tilfældet.

 

Men de testkørsler, der er foretaget, er sket under optimale forhold og i dagslys – og kan ifølge fagfolk ikke holde i mørke, i regnvejr, i vintervejr, glat føre m.v.

Så det er højst tvivlsomt, om responstiden overhovedet kan holde ved brand i Lundeborg!

 

Vi tror det ikke.  
Og vi er dybt bekymrede for bl.a. vores store arbejdsplads Strandlyst Boliger, som huser ældre medborgere og psykisk syge på 3 etager – samt for vores tre campingpladser og lystbådehavnen, som om sommeren betyder, at byens indbyggertal mangedobles.

 

Vi er udlagt som turistområde, og det kræver sikkerhed og tryghed for også turisterne i forhold til bl.a. eventuel brand. Derfor håber vi ikke, at vi endnu engang skal opleve, at I er påholdende, når det gælder os herude.

 

Gudme Brandstation er bemandet med lokalt forankrede brandfolk, som kender området og ved, hvor de skal hen, når de bliver kaldt ud. Det giver en endnu større tryghed i bl.a. Lundeborg.

 

Brandfolkene i Gudme har advaret mod nedlægningen af brandstationen i Gudme og har i Fyns Amts Avis 13. juli bl.a. sagt: ”Hvis det her bliver virkelighed, så betyder det jo, at økonomi vægtes højere end menneskeliv, og det kan medføre tab af liv. Måske ikke dagen efter lukningen eller året efter - men det vil ske på et tidspunkt, spørgsmålet er bare hvornår.”

 

Ifølge fagfolk er der tilsyneladende ladet hånt om de sædvanlige beregninger i forhold til risikobaseret dimensionering, som tager udgangspunkt i befolkningstæthed, antal virksomheder og institutioner med og uden forøget risiko mm. Det forlyder tillige, at Gudme skal nedlægges bl.a. for, at de ”store” stationer kan bibeholde prestigefyldte køretøjer. Således bibeholder f.eks. Odense ifølge forslaget to stigevogne med lang rækkevidde, selvom beregningerne viser, at det kun er nødvendigt med én, da der står en stigevogn magen til i Ringe, som forholdsvis hurtigt kan tilkaldes pga. motorvejen.

 

Vi anerkender, at der skal ske en besparelse i forbindelse med sammenlægningen af ni fynske kommuners beredskaber, men Gudme Brandstation udgør under én procent af de samlede udgifter til det nye Beredskab Fyn. Derfor stiller vi os uforstående overfor, at den nødvendige besparelse ikke kan indhentes ved grønthøstermetoden – altså en procentvis besparelse på samtlige brandstationer.

 

Lundeborg Borgerforening
Olaf Koch
Formand

 
Lundeborg Træ

 

Hartvig & Aalund

 

Pottemagerne i Lundeborg

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg

 

Beklædningshåndværkeren