Du er her: Forside > Om Lundeborg > Kalender Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Det sker i Lundeborg

   
     

Tilbage til liste

Tirsdag 28. marts 2023

Generalforsamling i Den Selvejende Institution AKTIVHUSET

Aktivhuset i Lundeborg
holder generalforsamling i huset tirsdag den 28. marts kl. 19.30 med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning
3) Forelæggelse af regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6) Valg af revisorer
7) Eventuelt

Generalforsamlingen skal bl.a. tage stilling til forslag om ændringer af nogle få paragraffer i husets vedtægter.
Se forslaget til nye vedtægter her: Forslag til nye vedtægter
Husets nuværende vedtægter kan ses på husets hjemmeside Om huset - Lundeborg Aktivhus
 

Forslag til generalforsamlingen og ændringsforslag til de nye vedtægter skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mailadressen ol@oure.dk  

Under generalforsamlingen serverer vi øl, vand, kaffe og et stykke brød.

Alle er velkomne.
Olav Larsen
Formand

 

 

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg