Du er her: Forside > Om Lundeborg > Kalender Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Det sker i Lundeborg

   
     

Tilbage til liste

Torsdag 7. februar 2019

Lundeborg Musik Kultur (LUMUKU) indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Lundeborg Musik Kultur (LUMUKU) indkalder hermed til ordinær generalforsamling

 

Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 i Aktivhuset

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

 


1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand ( bjarne.mikkelsen@privat.dk ) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


På bestyrelsens vegne

Bjarne Mikkelsen

 
Lundeborg Træ

 

Hartvig & Aalund

 

Pottemagerne i Lundeborg

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg